Kjøpsbetingelser

Alle butikkens varer er garantert ekte, og kommer med sertifikater der det er beskrevet. Det er forbudt ved Norsk lov å selge, kjøpe eller på annet vis forhandle kopivarer.  

Vi tilbyr betaling via nettaxept, som er den sikreste betalingsløsningen både for deg og oss.  Du kan betale med VISA eller MASTERCARD.

 

Prisene i nettbutikken er oppgitt i norske kroner og er inkludert MVA.

Alle brukte og vintagevarer selges under lov om brukthandel. Ved bruktkjøp kan det derfor ikke kreves fradrag for MVA i ditt regnskap.

 

Brukte varer selges “som de er”. 
En må påregne slitasje og preg av at varen kan være godt brukt, da vil dette være beskrevet. 
Vi prøver forøvrig å beskrive varen så godt som mulig.

 

Ved hvert produkt vil du finne mål eller størrelse. Vi oppfordrer til å sjekke mål på produktene. Det kan være vanskelig å oppfatte størrelsen ved kun å se på bildene.

 

Angrerett:

 

www.vintageluxury.no følger den norske Kjøpsloven og Angrerettsloven for handel på internett.


Du har etter kjøpsloven full angrerett i 14 dager.  Forutsetningen for retur av en vare er at du returnerer innen 14 dager etter at varene ble mottatt, og at du ikke har brukt eller skadet varene på noen måte. Originalemballasje må også være intakt og alle eventuelle merkelapper og etiketter må være på varene som når du mottok dem.

 

  I henhold til Angrerettsloven må du selv dekke fraktkostnaden ved retur.

 

Retur skal avtales med oss, enten via mail eller telefon. Når du bestiller en vare hos oss betyr det samtidig at du har akseptert og godkjent alle gjeldende betingelser.

 

Leveringsvilkår:

 

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 3-7 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (med unntak for visse mindre artikler som sendes i brevs form) og hentes på ditt lokale postkontor.

Vi legger inn sporingsnummer på din side ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id så fremst pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no eller på "din side" hos www.vintageluxury.no  Har du oppgitt mobilnummer, vil dette bli brukt til å varsle når pakken er ankommet ditt lokale postkontor.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

UAVHENTEDE PAKKER
Når de bestilte varene ankommer postkontoret, vil kunden få melding om at pakken er ankommet - som regel med en sms til ditt mobilnummerlagret i kundekortet. Dersom pakken ikke hentes innen 7 dager, blir det sendt ut en purring om avhenting. Etter 14 dager returnerer Posten den bestilte varen til avsender, Vintage & Luxury. For å dekke de faktiske fraktkostnader tur/retur, samt våre lager- og administrasjonskonstader, vil uavhentede pakker bli fakturert med 2 ganger fraktbeløpet (tur/retur) som er bekreftet godtatt av kunde ved bestilling. En normal bruk av angreretten er selvsagt fullt ut akseptert, og da betaler du som kunde kun transportkostnadene ved retur. Uavhentede pakker vil faktureres kunden med 7 dagers forfall. Dersom betaling ikke finner sted innen forfall, vil saken videresendes inkassobyrå for rettslig inndrivelse.
 
For uavhentede oppkravspakker, som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500kr + returporto.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Det er kundens ansvar å påse at kundekortet er rikitg, med navn adresse og mobilnummer - da dette blir brukt ved utsending av varer.  Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. 

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er
selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.